Svenska Schäferhundklubben

För ekipage som tränar C-Arbete

Om man är intresserad av skyddsträning skall träningsansvarig Peter Edman kontaktas.

Träningsansvarig avgör om ekipaget är lämpligt för skyddsträning och om mer lydnadsträning behövs innan start eller fortsatt skyddsträning.Lämplighet samt lydnadskrav kan också komma att omprövas löpande under pågående skyddsträning.
Hundarna skall kunna genomföra ett godkänt tillgänglighetstest
Önskvärt är att hundar över 12 månader och uppåt kan genomföra en lydnad motsvarande ett BH prov.

Uppgifter för träningsansvariga på Lokal Schäferhundklubb.

Krav:
Den träningsansvarige skall utses av Lokal Schäferhundklubb:s styrelse.

Besitta en god allmän kännedom om dressyrmetoder och ha erfarenhet av dressyrövningar.

Uppgift:
Den träningsansvarige skall ansvara för träningen på den egna Lokala Schäferhundklubben.

Informera distriktets samordnare om Lokal Schäferhundklubbs verksamhet och vilka funktionärer som används.

Skall vara fysiskt närvarande vid de flesta träningstillfällena eller utse ställföreträdare. Ingen träning ska bedrivas på Lokal Schäferhundklubb utan att en ansvarig träningsledare är närvarande.

Tillsammans med distriktet anordna träffar för att höja figuranternas kompetens. Introducera nya figuranter på Lokal Schäferhundklubb och till distriktsträffar.

Tillsammans med instruktörer och figuranter planera utbildningen på Lokal Schäferhundklubb.

Värdera nya ekipages lämplighet som skyddsekipage. Rekommendera de som är lämpliga för tilldelande av skyddslicens till Sd som sänder rekommendationen vidare till SBK-distriktets licensgrupp.

 

CIMG2075

Kontakta träningsansvarige

För frågor gällande C-Arbete så är du välkommen att kontakta Peter Edman via vårt formulär.