Svenska Schäferhundklubben

 

Peter Edman

- Auktoriserad tävlingsfigurant

- Träningsansvarig

- Testledare MH

- MH A+B Figurant

Lottie Edman

- Testledare MH

- MH A+B Figurant

Daniel Olsson

- MH A+B Figurant

Tarja Niemelä

- MH A+B Figurant

Reino Niemelä

- MH A+B Figurant

Annelie Johannesson

-MH A+B Figurant

Tuomo Rautio

-MH A+B Figurant

Johan Faugstadmo

- MH A+B Figurant

Nickolina Hamrin LönKvist

- MH B Figurant